Warsztaty

Instagram

Grafik

Warsztaty tematyczne i kursy

Dynamicznie statycznie w asanie – Łódź 9/10 czerwca 2018

Joga ma różne oblicza, a praktykujący różne potrzeby. Świadome spotkanie możliwości oraz oczekiwań tworzy warunki do pojawienia się homeostazy – w ciele grubofizycznym, emocjonalnym, psychicznym. Kto doświadcza regularnej praktyki, ten wie jak wewnętrzna moc wspiera wewnętrzny spokój i odwrotnie. Gdy któryś z tych…

Warsztaty tematyczne i kursy

Joga dla tarczycy – Wrocław 16/17 grudnia 2017

Przedmiotem jogicznej praktyki jest świadomość – poznawanie, równoważenie i stopniowe uspakajanie jej poruszeń. Narzędziem w tym procesie jest uważność czucia, myślenia i działania. Polem jej ćwiczenia jest zawsze i bezwzględnie dostępne naszej uwadze ciało, jego życiowe procesy i wewnętrzne…

O filozofii O praktyce

Prawda serca prawdą myśli

III 34  hrḍaye citta-saṁvit Skupienie uwagi, pielęgnowanie uważności i w końcu medytacja, której obiektem jest serce/przestrzeń, w której jest serce/to, co serce mówi pozwala praktykującemu posiąść głęboką wiedzę o  tendencjach i zachowaniach świadomości – działaniach umysłu, poruszeniach i przemianach w obrazie…

O filozofii O praktyce

Tapaḥ – na łamach Boso na Macie

II.43 kāya indriya siddhiḥ aśuddhikṣayāt tapasaḥ Tapaḥ spala nieczystości, doskonaląc ciało, umysł i zmysły tak, że świadomość działa swobodnie, zwracając się ku swojej prawdziwej naturze. Tapaḥ jest żarem. Ten zwykliśmy kojarzyć z ogniem, wysiłkiem, wzmożonym działaniem, z oczyszczającym potem. Tapaḥ pali…

O filozofii O praktyce

Āsana – ćwiczenie świadomości

II.46 Sthira sukham āsanam Āsana jest stabilną pozycją ciała i umysłu, której towarzyszy poczucie błogostanu.         Āsanę myli się często z ćwiczeniem fizycznym i w tej perspektywie najczęściej się jej uczy. To nieporozumienie czyni āsanę pojęciowo…