Warsztaty

Instagram

Grafik

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Odporność – Wytrzymałość – Sprawczość

  I.14  sa tu dīrghakāla nairantarya satkāra āsevitaḥ dṛḍhabhūmiḥ Praktyka/działanie, których źródłem jest szacunek/cześć dla prawdy doświadczenia takiego, jakim jest satkāra, kontynuowane bez przerwy i przez długi czas, umacniają się. Budują stabilność. Rodzą moc. Dla ćwiczenia umiejętności rozróżniania w…

O filozofii O praktyce

Akcja – Koncentracja – Rzeszów 6/7 czerwca 2020

III.3 tad evārtha-mātra-nirbhāsaṃ svarūpa-śūnyam iva samādhiḥ światłem, które przenika jestestwo i pozwala na wgląd w naturę rzeczywistości, jest świadomość wolna – niezabarwiona/niezniekształcona postrzeżeniami/nieznajdująca siebie w żadnym kształcie. Skupiona, kontemplująca świadomość obserwującego zanika w świetle prawdziwej natury zjawiska/doświadczenia, będącego przedmiotem medytacji.…

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Āsana – wstęp do prāṇāyāmy, Prāṇāyāma – wstęp do medytacji

II.34 vitarkā-hiṁsā-ādayaḥ-kṛta-kārita-anumoditāḥ-lobha-krodha-moha pūrvakāḥ mṛdu-madhya-adhimātrāḥ duḥkha-ajñāna-ananta-phalāḥ iti pratipakṣa-bhāvanam Kiedy nasze myśli są niejasne, spekulatywne, pełne wątpliwości, rodzące napięcie (vitarkā), powodować będą naszymi zachowaniami. Objawią się niechęcią i lękiem, zachłannością i pragnieniem (lobha), niezdolnością do rozróżnienia, niecierpliwością i złością (krodha) czy fałszywymi, iluzorycznymi przeświadczeniami…

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Przemiana w działaniu – Yoganuśasanam 2019

  Indie pozostają od zawsze odrębnym światem, nieprzeniknionym dla obcokrajowców tak Zachodu,  jak i Wschodu. Kultura Indii jest testem ich własnych projekcji, ujawniając nie pole interpretacji wcale, lecz interpretującego. Wszelkie przekłady Indii pozostają z natury rzeczy autobiograficzne. Ashis Nandy,…

Joga Iyengara O praktyce Warsztaty tematyczne i kursy

Ruch dla struktury i spoczynek w strukturze czyli co właściwie ustawiamy praktykując asany w metodzie B.K.S. Iyengara – Białystok 26/7 października 2019

  Action  of the body and analysis of the mind must be synchronized. This synchronization brings harmonious development . B.K.S. Iyengar “Light on Life” Nieprzerwane przeobrażanie i formowanie się ludzkiego ciała, umysłu i życia są w tradycji i tekstach jogi…