Warsztaty tematyczne i kursy

Asana – zewnętrzny wyraz wewnętrznej postawy – Kraków 1/2 czerwca 2019

What is your fundamental, lasting interest in life? Putting all oblique answers aside
and
 
dealing with this question directly and honestly, what would you answer?
Do you know?
Isn’t yourself?”
(…)
When we say we want freedom, we want it because we think it may be wonderfuly
satisfying, and the ultimate satisfaction, of course, is this peculiar idea of self-realization.
What we are really seeking is a satisfaction in which there is no dissatisfaction at all.
(…)
Until we are free from this distortion, free from fear,
we may climb the highest mountain, invent any kind of God,
but we will remain in darkness.

Jiddu Krishnamurti
“Freedom from the Known”

I.4 vr̥tti sārūpyam-itaratra

W każdym jednym momencie, w którym świadomość nie jest w stanie jogi, ulega poruszeniom. Odzwierciedla kształty, barwy i nastroje świata, którego pragnie doświadczać, przy czym nie penetruje natury. Uwzorowuje raczej rzeczywistość na miarę psychofizycznej pamięci, umysł i zmysły angażując do czucia zabezpieczonego dotychczasowym przeżywaniem. Powiela przez to samą siebie, istotę rzeczy bezwolnie poddając porządkowi avidyi. Pozostaje niepoznaną.

II.21 tadartha eva dr̥śyasya-ātmā

Do jogi – bycia w jedności z ruchem natury w jego elementarnym wymiarze – prowadzi regularne podejmowanie aktu poznania nienacechowanego swoistym (rzutowanym) doświadczeniem. Dla bądącej tworem natury świadomości moc przejrzenia siebie samej udostępnia się wprost w jej własnościach – vrtti. Świadomość obraca ich kalejdoskopem wedle intencji (pragnienia) – czucia i widzenia –
podniecenia/radości/gniewu/zazdrości/zaprzeczenia/chcenia/niechcenia/bólu/znieczulenia, momentalnego zmysłowego zaspokojenia tego, bądź tamtego, wyrażających się w swoistym dla nas ruchu życia i kształtach, jakie przybieramy w spotkaniu z rzeczywistością.

IV.2 jāty-antara-pariṇāmaḥ prakr̥ty-āpūrāt

Forma i ruch świadomości są wyrazem wewnętrznego pragnienia i odpowiedzią na niepoznany (rozpoznawany jako zewnętrzny) bodziec natury. Akcją i reakcją. Studiowanie poruszeń świadomości w jej ruchach i kształtach wiąże się z odkrywaniem potencjału naszego postrzegania i doświadczania, naturalnym przedmiotem którego jest nasza swoistość. Penetrując własną tkankę, świadomość rozróżnia coraz wyraźniej, odzwierciedla coraz czytelniej, doświadcza coraz łagodniej. Udostępnia się naturze, która przemienia jej sposoby, znaczenia, przeżywanie. Przyjmuje. Prawdę o sobie samej, a przez siebie samą prawdę o istocie rzeczywistości.

————————————————————

Asana – w swoistym dla siebie kształcie i poruszeniach – dostarcza nam warunków do poznawania siebie. Oferuje szczególną przestrzeń spotkania ucieleśnionej pamięci i penetrujących z zewnątrz bodźców, oraz możność studiowania przemiany wynikającej z ich spotkania.
Za każdym razem potencjalnej.

Warsztat przeznaczony dla osób praktykujących co najmniej 2 lata metodą BKS Iyengara.

Szczegóły organizacyjne Yogata – Agata Rozkocha

Zapraszam!

Brak Komentarzy

Odpowiedz