Browsing Category

O filozofii

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Odporność – Wytrzymałość – Sprawczość

  I.14  sa tu dīrghakāla nairantarya satkāra āsevitaḥ dṛḍhabhūmiḥ Praktyka/działanie, których źródłem jest szacunek/cześć dla prawdy doświadczenia takiego, jakim jest satkāra, kontynuowane bez przerwy i przez długi czas, umacniają się. Budują stabilność. Rodzą moc. Dla ćwiczenia umiejętności rozróżniania w…

O filozofii O praktyce

Akcja – Koncentracja – Rzeszów 6/7 czerwca 2020

III.3 tad evārtha-mātra-nirbhāsaṃ svarūpa-śūnyam iva samādhiḥ światłem, które przenika jestestwo i pozwala na wgląd w naturę rzeczywistości, jest świadomość wolna – niezabarwiona/niezniekształcona postrzeżeniami/nieznajdująca siebie w żadnym kształcie. Skupiona, kontemplująca świadomość obserwującego zanika w świetle prawdziwej natury zjawiska/doświadczenia, będącego przedmiotem medytacji.…

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Āsana – wstęp do prāṇāyāmy, Prāṇāyāma – wstęp do medytacji

II.34 vitarkā-hiṁsā-ādayaḥ-kṛta-kārita-anumoditāḥ-lobha-krodha-moha pūrvakāḥ mṛdu-madhya-adhimātrāḥ duḥkha-ajñāna-ananta-phalāḥ iti pratipakṣa-bhāvanam Kiedy nasze myśli są niejasne, spekulatywne, pełne wątpliwości, rodzące napięcie (vitarkā), powodować będą naszymi zachowaniami. Objawią się niechęcią i lękiem, zachłannością i pragnieniem (lobha), niezdolnością do rozróżnienia, niecierpliwością i złością (krodha) czy fałszywymi, iluzorycznymi przeświadczeniami…

Joga Iyengara O filozofii O praktyce

Przemiana w działaniu – Yoganuśasanam 2019

  Indie pozostają od zawsze odrębnym światem, nieprzeniknionym dla obcokrajowców tak Zachodu,  jak i Wschodu. Kultura Indii jest testem ich własnych projekcji, ujawniając nie pole interpretacji wcale, lecz interpretującego. Wszelkie przekłady Indii pozostają z natury rzeczy autobiograficzne. Ashis Nandy,…

O filozofii O praktyce

#peaceinmotion

  Movement is the characteristic of nature. Its feature. In yoga practice we mean to know nature. We mean to know the nature’s very function. Which is movement – vṛtti. By moving attentively we invite awareness. We manipulate and…

O filozofii O praktyce

Prawda serca prawdą myśli

III 34  hrḍaye citta-saṁvit Skupienie uwagi, pielęgnowanie uważności i w końcu medytacja, której obiektem jest serce/przestrzeń, w której jest serce/to, co serce mówi pozwala praktykującemu posiąść głęboką wiedzę o  tendencjach i zachowaniach świadomości – działaniach umysłu, poruszeniach i przemianach w obrazie…

O filozofii O praktyce

Tapaḥ – na łamach Boso na Macie

II.43 kāya indriya siddhiḥ aśuddhikṣayāt tapasaḥ Tapaḥ spala nieczystości, doskonaląc ciało, umysł i zmysły tak, że świadomość działa swobodnie, zwracając się ku swojej prawdziwej naturze. Tapaḥ jest żarem. Ten zwykliśmy kojarzyć z ogniem, wysiłkiem, wzmożonym działaniem, z oczyszczającym potem. Tapaḥ pali…