Grafik

Kurs Podstawowy

inspiracja. uważność. żywotność.

I.1 atha yogānuśāsanam

Tu i teraz rozpoczyna się nauka jogi.

Systematyczne wprowadzenie do praktyki. Format sprzyjający zarówno tym, którzy na ścieżce jogi stawiają pierwsze kroki, jak i praktykującym, którzy nie zetknęli się wcześniej ze specyfiką i głębią podejścia B.K.S. Iyengara. To zajęcia fizycznie i mentalnie angażujące, realizowane w oparciu o konkretny program. Jego celem jest rozbudzenie kontaktu z ciałem, ukazanie sprzyjających zdrowiu zasad i kierunków ruchu, oraz nauka psycho-fizycznego relaksu.

Zajęcia uczą rozpoznawać i zarządzać uderzającym w ciało stresem i radzić sobie z jego konsekwencjami, oraz z fizycznymi następstwami siedzącego trybu pracy. Stanowią pomoc i wsparcie w równoległym treningu fizycznym,  reedukując wzorce ruchu i wspomagając ewentualną rehabilitację. Są w końcu niezbędnym krokiem w ustanowieniu praktyki własnej dla wszystkich zainteresowanych rozwojem na ścieżce jogi.

Edukacyjny Kurs Podstawowy

11 kwietnia – 16 czerwca 2023
wt/pi 20.00-21.15
Jogarytm
ul.Rostafińskich 4 
Warszawa

Zgłoszenia:
hanna_broza@poczta.onet.pl
Ilość miejsc ograniczona!

——————————

Kursy podstawowe są terenem edukacji dla przygotowujących się do egzaminu nauczycielskiego lub rozwijających kompetencje nauczycielskie. Zainteresowanych zapraszam do udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli kształcących się pod moim kierunkiem

w Warszawie:
Dominika Trabczyńska, Alicja Ziemkiewicz, Hanna Broża, Marian Gogut, Piotr Marcinkiewicz, Iwona Koniuszko,  Małgorzata Kalenik

we Wrocławiu:
Paulina Turowicz,  Marta Domagalska

w Katowicach:
Aleksandra Duda

w Krakowie:
Agata Rozkocha

 

Dla nauczycieli i zaawansowanych w praktyce

odwaga. oddanie. pochłonięcie.

I.12 abhyāsa vairāgyābhyāṁ tan nirodhaḥ

Drogą do powściągnięcia nieustających poruszeń świadomości jest żywotna praktyka zewnętrzna, oraz równoważna, sprzyjająca poznaniu praktyka wglądu.

Kiedy praktyka staje się integralnym wymiarem naszego życia, jej zadania się zmieniają. Zmienia się jej motywacja. Zmienia się ośrodek postrzegania siebie. Nasze życiowe cele, rozumienie siebie w relacjach i porządkach rzeczywistości, w której funkcjonujemy oraz emocjonalny z nią związek nabierają osiowego dla praktyki znaczenia.

Ćwiczona “na macie” wrażliwość decyduje o jakości bycia wobec siebie, innych i wobec spraw tego świata. Z siłą równą psycho-fizycznemu zaangażowaniu, ujawnia się medytacyjna natura hatha jogi. Przy zachowaniu uważności, szczerości i etycznej spójności, nasza bycie nabiera wolności, a nasze działania mocy. W jednym i drugim zaczyna dominować sarvabhaumavadi – uniwersalna perspektywa.

Koszt sesji 100 zł
Jogarytm, Rostafińskich 4

 

 

Terapia poprzez jogę

bezpieczeństwo. uwaga. uzdrawianie.

II.16 heyaṁ duḥkham anāgatam
Przyszłemu bólowi można i należy zapobiegać.

Praktyka jogi nie zna ograniczeń. Za sprawą B.K.S. Iyengara płynące z niej doświadczenie jest wszystkim dostępne. Jeśli uległeś wypadkowi, kontuzji, cierpisz na przewlekłą chorobę, jesteś w rehabilitacji pooperacyjnej czy znajdujesz się w jakiejkolwiek innej sytuacji wymagającej specjalistycznego podejścia do ciała, możesz skorzystać z indywidualnej formuły praktyki.

Praktykę terapeutyczną organizuje się na kilka sposobów:

– dla określonej grupy osób pracujących w jednym czasie;
Każdy z praktykujących postępuje według indywidualnej sekwencji opracowanej w oparciu o spotkanie diagnostyczne i wywiad. Praktykujący realizują swój program pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela w stopniu Senior i z pomocą certyfikowanych nauczycieli asystujących. Jeśli problem terapeutyczny, z jakim chcesz podjąć pracę, jest złożonej natury, zalecam kontynuowanie sekwencji przez kilka tygodni przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny ćwiczenia w domu.

– jeśli uczęszczasz na zajęcia o profilu ogólnym, lecz dana sytuacja zdrowotna czyni jakiś aspekt praktyki niedostępnym, możesz skorzystać z serii spotkań indywidualnych, stosując dodatkowo zdobytą wiedzą na zajęciach, na które regularnie uczęszczasz;

– można wziąć udział w grupach tematycznych przyjmujących za perspektywę pracy
np. rehabilitację kolan, kręgosłupa czy budowanie równowagi hormonalnej;

Dobrze wiedzieć, że systematyczna praktyka jogi uwzględniająca wszystkie kierunki działania (budująca uważność i świadomość ciała, wzorców zaangażowania umysłu i reakcji emocjonalnych) jest zasadniczym narzędziem wspierania jakiegokolwiek procesu terapeutycznego.
Na większość problemów strukturalnych związanych z postawą, nadmiernym/niewystarczającym napięciem mięśniowym, obciążeniem stawów, dolegliwościami ze strony kręgosłupa czy nierównowagą psycho-emocjonalną, odpowiedzieć może po prostu regularna praktyka w oparciu o program grup początkujących. Doświadczony nauczyciel będzie umiał uwzględnić szczególne uwarunkowanie każdego z uczniów w ramach zajęć ogólnych.


W obu tegorocznych semestrach pracujemy w formie warsztatu zajęciowego, pomagając uczącym ćwiczyć narzędzie obserwacji, umiejętność i otwartość w stosowaniu rozwiązań pomocowych. Współdziałamy, tworząc optymalny plan praktyki dla uczniów potrzebujących indywidualnego wsparcia.

Koszt sesji 120 zł
Jogarytm, Rostafińskich 4

Pytania i zgłoszenia na wszystkie zajęcia
enaway@gmail.com
501 313 015

 

 

Konsultacje i sesje indywidualne

doświadczenie. widzenie. wolność.

II.20 draṣṭā dṛśi mātraḥ śuddho ‘pi pratyayānupaśyaḥ

Uzyskanie dostępu do swojego wnętrza równe jest mocy widzenia.
Rozumienie natury rzeczy pozwala jej doświadczać,
lecz się z nią nie utożsamiać.

Zarówno w przypadku praktyki zorientowanej terapeutycznie, regularnych sesji prowadzonych
w trybie indywidualnym, jak i jednorazowych konsultacji
proszę o kontakt telefoniczny
w poniedziałki/piątki 11.00-16.00