Grafik

Kurs Podstawowy

inspiracja. uważność. żywotność.

I.1 atha yogānuśāsanam

Tu i teraz rozpoczyna się nauka jogi.

3 miesięczne, systematyczne wprowadzenie do praktyki. Format sprzyjający zarówno tym, którzy na ścieżce jogi stawiają pierwsze kroki, jak i praktykującym, którzy nie zetknęli się wcześniej ze specyfiką i głębią podejścia B.K.S. Iyengara. To zajęcia fizycznie i mentalnie angażujące, realizowane w oparciu o konkretny program. Jego celem jest rozbudzenie kontaktu z ciałem, ukazanie sprzyjających zdrowiu zasad i kierunków ruchu, oraz nauka psycho-fizycznego relaksu.

Zajęcia te uczą rozpoznawać i zarządzać uderzającym w ciało stresem i radzić sobie z jego konsekwencjami, oraz z fizycznymi następstwami siedzącego trybu pracy. Stanowią niemniejszą pomoc i wsparcie w równoległym treningu fizycznym,  reedukując wzorce ruchu i wspomagając ewentualną rehabilitację. Są w końcu niezbędnym krokiem w ustanowieniu praktyki własnej dla wszystkich zainteresowanych rozwojem na ścieżce jogi.

* Kursy podstawowe są naturalnym terenem edukacji dla przygotowujących się do egzaminu nauczycielskiego lub kontynuujących szkolenie nauczycieli w stopniu Introductory. W sprawie asystowania na zajęciach proszę o wcześniejszy kontakt.

 

Joga 1

postęp. wyzwanie. poszukiwanie.

II.26 viveka-kāytih aviplavā hānopāya

Nieprzerwany przepływ wiedzy rozróżniającej w myśli, w słowie i czynie pozwala docierać do źródeł błędnego poznania –  przyczyny trosk, bólu, niepokoju, beznadziei i cierpienia.

Oczyszczane w praktyce ciało i umysł stopniowo budują podstawę do rozróżniania między wewnętrznymi uwarunkowaniami, a zewnętrznymi wpływami, jakim podlega nasze doświadczanie. Uczymy się rozpoznawać między tym, co jest dla ciała i umysłu faktycznym wyzwaniem, a co zasłaniającą go przeszkodą;  między stanem głębokiego odprężenia, a pozorem odpoczynku; między tym, co zdrowiu i dobrostanowi istotnie sprzyja, a tym, co nie pozwala zająć się fizycznym i emocjonalnym potrzebom z troską i uwagą.

Zajęcia przeznaczone są dla absolwentów Kursu Podstawowego, lub praktykujących na innych grupach od minimum 4 miesięcy. Także dla uczęszczających na zajęcia dłużej, lecz nieregularnie lub mających za sobą dłuższą przerwę. Przygotowujemy ciało do praktyki głębokich skłonów, wygięć i pozycji odwróconych. Uczymy się je angażować świadomie, rozbudzając głębsze czucie. Rozpoznajemy swoje możliwości, zasoby i  sposoby widzenia rzeczy. Budujemy praktykę własną.

 

Joga 2

zaangażowanie. otwartość. akceptacja.

I.3 tadā draṣṭu swarūpe ‘vasthānam

Postępując na ścieżce jogi, odkrywamy samych siebie i naszą prawdziwą naturę.

Rozumienie płynące z doświadczenia ciała zmienia praktykę w uważne spotkanie z samym sobą za pośrednictwem asany i pranayamy. Połączenie uwagi z  oddechem umacnia kontemplacyjny charakter tego spotkania. Pozycje, które sprawiać mogły wrażenie niedostępnych, przychodzą bez fizycznego trudu. Jednocześnie pojawia się potrzeba rewizji i powrotu do podstawowych ustawień. Nierzadko potrzeba ta znajduje wyraz w obszarze naszej pracy zawodowej, czy w relacjach z bliskimi. Terapeutyczne efekty praktyki nabudowują się – czujemy się zdrowsi, mocniejsi i bardziej spełnieni.

 

Dla nauczycieli i zaawansowanych w praktyce

odwaga. oddanie. pochłonięcie.

I.12 abhyāsa vairāgyābhyāṁ tan nirodhaḥ

Drogą do powściągnięcia nieustających poruszeń świadomości jest żywotna praktyka zewnętrzna, oraz równoważna, sprzyjająca poznaniu praktyka wglądu.

Kiedy praktyka staje się integralnym wymiarem naszego życia, jej zadania się zmieniają. Zmienia się jej motywacja. Zmienia się ośrodek postrzegania siebie. Nasze życiowe cele, rozumienie siebie w relacjach i porządkach rzeczywistości, w której funkcjonujemy oraz emocjonalny z nią związek nabierają osiowego dla praktyki znaczenia.

Ćwiczona “na macie” wrażliwość decyduje o jakości bycia wobec siebie, innych i wobec spraw tego świata.
Z siłą równą psycho-fizycznemu zaangażowaniu, ujawnia się medytacyjna natura hatha jogi. Przy zachowaniu uważności, szczerości i etycznej spójności, nasza bycie nabiera wolności, a nasze działania mocy. W jednym i drugim zaczyna dominować sarvabhaumavadi – ponadpartykularna, uniwersalna perspektywa.

 

Joga dla Kręgosłupa

poznawanie. budowanie. równowaga.

II.33 vitarka badhane pratipaksha bhavanam

Myśli i zachowania niesprzyjające zdrowiu ciała, umysłu i ducha należy aktywnie przekształcać, kultywując pozytywne wzorce działania i postrzegania.

Schorzenia stawów kręgosłupa, zniesienie jego krzywizn, zespoły napięciowe mięśni brzucha i grzbietu, rwa kulszowa/ramieniowa, przepukliny krążków międzykręgowych to wszechobecne następstwa siedzącego tryby życia i pracy, zaniechania fizycznego ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu umysłowego zaangażowania.

W tworzeniu środowiska urazowego niebagatelną rolę odgrywa stres i brak troski o kondycję układu nerwowego. Opierając się na sięgającym tysiąclecia wstecz doświadczeniu praktykujących, joga wskazuje na źródłowy powód odczuwanego przez nas bólu. Jest nim brak wiedzy – refleksyjnego kontaktu z samym sobą, rozumienia potrzeb ciała i mechanizmów jego działania, oraz niezbędnych zdrowiu warunków życia i pracy. Stabilność i elastyczność kolumny kręgosłupa decyduje o sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Decyduje tym samym o jakości i jasności zmysłowej komunikacji z wewnętrznym światem naszego organizmu, jak i  z jego środowiskiem zewnętrznym.

Prężny i prawidłowo ustawiony kręgosłup gwarantuje przestrzeń organom wewnętrznym i wspiera optymalne działanie wszystkich fizjologicznych układów. Z punktu widzenia jogi zapewnia zrównoważoną dystrybucję energii w całym organizmie. Odpowiednia mobilizacja i uważne kształtowanie pozycji kręgosłupa nie tylko więc przywraca sprawność jego funkcjonowania, ale sprzyja dobrostanowi ciała i umysłu rozumianych jako całość.  W tym także ich funkcji poznawczych.

W semestrze jesiennym zapraszam do pracy skupionej na podstawie kręgosłupa – jego mobilizacji i stabilizacji w połączeniu z miednicą. Grupa pracuje w systemie zamkniętym. Zgłoszenia przyjmowane są na recepcji szkoły Jogarytm do końca września br. 12 spotkań 3 października – 19 grudnia.

 

Terapia poprzez jogę

bezpieczeństwo. uwaga. uzdrawianie.

II.16 heyaṁ duḥkham anāgatam

Przyszłemu bólowi można i należy zapobiegać.

Praktyka jogi nie zna ograniczeń. Za sprawą B.K.S. Iyengara płynące z niej doświadczenie jest wszystkim dostępne. Jeśli uległeś wypadkowi, kontuzji, cierpisz na przewlekłą chorobę, jesteś w rehabilitacji pooperacyjnej czy znajdujesz się w jakiejkolwiek innej sytuacji wymagającej specjalistycznego podejścia do ciała, te zajęcia będę dla Ciebie pomocą.

Choć na grupie praktykuje wiele osób, każda z nich postępuje według indywidualnej sekwencji opracowanej w oparciu o spotkanie diagnostyczne i wywiad. Pacjenci realizują swój program pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela w stopniu Senior i z pomocą certyfikowanych nauczycieli asystujących. Jeśli problem terapeutyczny, z jakim chcesz podjąć pracę, jest złożonej natury, zalecam kontynuowanie sekwencji przez minimum 12 spotkań, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny ćwiczenia w domu.

Jeśli uczęszczasz na zajęcia o profilu ogólnym, lecz dana sytuacja zdrowotna czyni jakiś aspekt praktyki niedostępnym, możesz skorzystać z serii 6 spotkań, stosując dodatkowo zdobytą wiedzą na zajęciach, na które regularnie uczęszczasz.

 

Konsultacje i sesje indywidualne

doświadczenie. widzenie. wolność.

II.20 draṣṭā dṛśi mātraḥ śuddho ‘pi pratyayānupaśyaḥ

Uzyskanie dostępu do swojego wnętrza równe jest mocy widzenia.
Rozumienie natury rzeczy pozwala jej doświadczać,
lecz się z nią nie utożsamiać.

Zarówno w przypadku praktyki zorientowanej terapeutycznie, regularnych sesji prowadzonych w trybie indywidualnym, jak i jednorazowych konsultacji
proszę o kontakt telefoniczny
w poniedziałki/środy 11.00 – 16.00
501 313 015