Edukacja Nauczycieli

Edukacja nauczycieli

Zdobywanie kompetencji i wieloetapowy proces podnoszenia kwalifikacji nauczycielskich jest dla metody Iyengara® unikatowy. Postrzegany jako rygorystyczny świadczy w istocie o wysokim standardzie nauczania i o oddaniu prowadzących. Instytucją zarządzającą procesem certyfikacji nauczycieli w Polsce jest funkcjonujące od 2002 r. Stowarzyszenie Jogi Iyengara. Pozwala ono zainteresowanym zajęciami na szybkie zweryfikowanie kompetencji, stopnia i stażu danego uczącego. Status uczącego zatwierdza w ostatecznej instancji Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, w Indiach.

Spełniwszy określone umową wymogi szkoleniowe, każdy z uczących zgodnie z przekazem B.K.S. Iyengara może starać się o Certyfikat Marki.

W 2020 r. RIMYI przedstawiło światowej społeczności  nową organizację systemu certyfikacji.
Komitet Techniczny SJIP zaadaptował ją do Wymogów Certyfikacyjnych dla Kandydatów
i Wskazań dla Nauczycieli Prowadzących/Rekomendujących. Od czerwca 2021 r. SJIP realizuje Certyfikację w nowej formule.

Niezależnie od rozwiązań formalnych, zasadą przygotowywania się Kandydata do egzaminu
jest „termin” u Nauczyciela Prowadzącego (Mentora), obejmujący:
– systematyczne uczestniczenie w zajęciach początkujących i ogólnych
– obserwację zajęć początkujących
– asystowanie w zajęciach początkujących
– superwizowane uczenie w ramach zajęć początkujących

Edukacja kandydatów obejmuje technikę i metodologię asan i pranayamy, anatomię
i fizjologię w praktyce, wskazówki do praktyki uwarunkowanej terapeutycznie, oraz filozofię jogi.
Nauczyciel Prowadzący potwierdza gotowość kandydata do przystąpienia do egzaminu nauczycielskiego, wystawiając oficjalną Rekomendację. Wraz z jej wystawieniem zaświadcza
o wiedzy Kandydata,  o jego predyspozycjach dydaktycznych i gotowości do pracy z ludźmi niemniej, niż o umiejętności prowadzenia przezeń praktyki asan i pranayamy.

Certyfikacja  jest wnikliwym, złożonym procesem odbywającym się pod okiem doświadczonych Nauczycieli. W nowym ujęciu jest to także interaktywne i kształtujące poczucie wspólnoty doświadczenie, gdzie Kandydaci i Nauczyciele Certyfikujący pozostają w uważnej komunikacji, działają i dzielą się wiedzą w oparciu o wzajemnie udzielaną informację zwrotną.
SJIP realizuje. Certyfikację w dwudniowej formule wyjazdowej, zapewniając wszystkim uczestnikom te same warunki doświadczenia i przestrzeni do budowania rzeczywistych, uważnych relacji.
Poza trzyosobową Komisją, Certyfikacja jest dodatkowo moderowana przez osobą wyznaczoną przez Zarząd i Komisję Etyki SJIP, która zadba o zgodną ze standardami metody ocenę,
jak i o poczucie bezpieczeństwa i komfortu certyfikowanych.

Zachowanie statusu nauczyciela metody Iyengara® wymaga kontynuacji szkolenia odpowiednio w ramach akredytowanych warsztatów, bądź awansowania w procesie certyfikacji,
w tym regularnego odbywania stażu w RIMYI. Rozwój na tej ścieżce wiąże się ze stałym zaangażowaniem i nieprzerwaną nauką. Praca ze sobą na rzecz innych i z innymi trwa całe życie. Nieustające przesuwanie horyzontu poznania, fizyczna sprawność, siła, elastyczność
i jasność widzenia, będące owocami praktyki, pozwalają świadomie kształtować bezpośrednią rzeczywistość i czynić otaczający świat lepszym. Kwalifikacje uczących wg metody Iyengara® należą powszechnie do najwyżej cenionych. Począwszy od Poziomu 3 (w dotychczasowej nomenklaturze Junior Intermediate III/Senior Intermediate), nauczyciele często służą wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

Grupa Mentorska

W związku z oficjalnymi wytycznymi RIMYI, Krakowski Warsztat Jogi zakończył przygotowywanie kandydatów do egzaminu nauczycielskiego w formie zorganizowanego Programu Szkoleniowego.

Przygotowanie Kandydatów do Certyfikacji realizuję indywidualnie, w kontekście wzajemnie się  wspierającej grupy mentorskiej.  Zainteresowanych zapraszam do indywidualnego kontaktu,
jak również do zapoznania się z nowym spektrum Certyfikacji na stronie SJIP.

Na pracę grupy w najbliższym semestrze składają się:

 • udział w zajęciach zgodnie z grafikiem
 • ćwiczenie obserwacji, prezentacja i prowadzenie ucznia
  w ramach warsztatu zajęciowego z terapii
 • wzajemne obserwowanie zajęć
 • spotkania via zoom* – dydaktyka
 • spotkania live* –  filozofia
  *terminy spotkań widnieją w grafiku
 • spółdzielczy warsztat edukacyjny realizowany przy okazji Certyfikacji 15-19 XI 2021
  w Oddechowie;

Merytorycznym patronem mojej pracy z przyszłymi nauczycielami pozostaje jedna z najbardziej cenionych na świecie nauczycielek stopnia Advanced Lois Steinberg

Wiedzę filozoficzną zgłębiam w ramach programu Yoga Philosophy Applied, Vidya Institute
pod kierownictwem Gitte Bechsgaard.

Warsztat mentorski rozwijam na studiach kierunkowych w Laboratorium Psychoedukacji SWPS.

Podnoszenie kompetencji nauczycielskich

Certyfikowanych uczących zainteresowanych dalszym rozwojem zapraszam do udziału w prowadzonych przeze mnie zajęciach w Warszawie, oraz w Warsztatach Tematycznych.