Warsztaty

Instagram

Grafik

Warsztaty tematyczne i kursy

Spokój w ruchu – Kraków 27/28 października 2018

Ruch jest cechą natury. Celem praktyki jest poznanie natury. W drodze praktyki poznajemy to, co dała nam natura – ruch/poruszenie. Poruszając się z uwagą, ćwiczymy uważność. Przetwarzamy poruszenia. Przemieniamy je dla osiągnięcia emocjonalnej stabilności – stanu, na który żadne…

Warsztaty tematyczne i kursy

Dynamicznie statycznie w asanie – Łódź 9/10 czerwca 2018

Joga ma różne oblicza, a praktykujący różne potrzeby. Świadome spotkanie możliwości oraz oczekiwań tworzy warunki do pojawienia się homeostazy – w ciele grubofizycznym, emocjonalnym, psychicznym. Kto doświadcza regularnej praktyki, ten wie jak wewnętrzna moc wspiera wewnętrzny spokój i odwrotnie. Gdy któryś z tych…

Warsztaty tematyczne i kursy

Joga dla tarczycy – Wrocław 16/17 grudnia 2017

Przedmiotem jogicznej praktyki jest świadomość – poznawanie, równoważenie i stopniowe uspakajanie jej poruszeń. Narzędziem w tym procesie jest uważność czucia, myślenia i działania. Polem jej ćwiczenia jest zawsze i bezwzględnie dostępne naszej uwadze ciało, jego życiowe procesy i wewnętrzne…

O filozofii O praktyce

Prawda serca prawdą myśli

III 34  hrḍaye citta-saṁvit Skupienie uwagi, pielęgnowanie uważności i w końcu medytacja, której obiektem jest serce/przestrzeń, w której jest serce/to, co serce mówi pozwala praktykującemu posiąść głęboką wiedzę o  tendencjach i zachowaniach świadomości – działaniach umysłu, poruszeniach i przemianach w obrazie…