Warsztaty

Instagram

Grafik

Joga Iyengara O praktyce Warsztaty tematyczne i kursy

Ruch dla struktury i spoczynek w strukturze czyli co właściwie ustawiamy praktykując asany w metodzie B.K.S. Iyengara – Białystok 26/7 października 2019

  Action  of the body and analysis of the mind must be synchronized. This synchronization brings harmonious development . B.K.S. Iyengar “Light on Life” Nieprzerwane przeobrażanie i formowanie się ludzkiego ciała, umysłu i życia są w tradycji i tekstach jogi…

O filozofii O praktyce

#peaceinmotion

  Movement is the characteristic of nature. Its feature. In yoga practice we mean to know nature. We mean to know the nature’s very function. Which is movement – vṛtti. By moving attentively we invite awareness. We manipulate and…

Warsztaty tematyczne i kursy

Spokój w ruchu – Kraków 27/28 października 2018

Ruch jest cechą natury. Celem praktyki jest poznanie natury. W drodze praktyki poznajemy to, co dała nam natura – ruch/poruszenie. Poruszając się z uwagą, ćwiczymy uważność. Przetwarzamy poruszenia. Przemieniamy je dla osiągnięcia emocjonalnej stabilności – stanu, na który żadne…

Warsztaty tematyczne i kursy

Dynamicznie statycznie w asanie – Łódź 9/10 czerwca 2018

Joga ma różne oblicza, a praktykujący różne potrzeby. Świadome spotkanie możliwości oraz oczekiwań tworzy warunki do pojawienia się homeostazy – w ciele grubofizycznym, emocjonalnym, psychicznym. Kto doświadcza regularnej praktyki, ten wie jak wewnętrzna moc wspiera wewnętrzny spokój i odwrotnie. Gdy któryś z tych…