Warsztaty tematyczne i kursy

Od stóp – praca dla przestrzeni miednicy i stabilizacji postawy kręgosłupa – Poznań 19/20 stycznia 2019

Tak jak wicher przemija, tak przeminą pozbawieni wiary,
grunt wieczny zostawiając pod stopami sprawiedliwych.
Księga Przysłów 10.25

Wydobył mnie z dna rozpaczy i z nieprawości odmętu, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.
Psalm 40.3

Bądźcie uważni, stabilni w wierze, prawi w działaniu i mocni.
List do Koryntian 16.13

 

Zapraszam na warsztat poświęcony fundamentowi praktyki w rozumieniu B.K.S. Iyengara
– kształtowaniu postaw umysłu, wychodząc od fizycznej podstawy ciała.

Potrzebujemy wsparcia, chcąc podążać i pozostawać w głębokiej prawdzie wobec swojego jestestwa i rzeczywistości, której nasze jestestwo jest wyrazem. Żadna ze składowych naszego przeżywania – fizycznego, emocjonalnego i duchowego – nie urzeczywistnia się pozbawiona podpory. Budujemy swoje doświadczanie zawsze w oparciu o coś, czego podwaliny ukształtowane zostały wcześniej.
Wznosimy się wyżej, by widzieć więcej, dzięki temu, na czym stoimy.

Także joga i jej praktyka w swoim wyrazie i mocy przeobrażania zależeć będzie od naszej wyjściowej postawy.

Im większa tej postawy świadomość, tym lepiej widoczna ścieżka, którą w życiu kroczymy i tym stabilniejszy nasz krok.

Nie jesteśmy ani tym skąd przychodzimy, ani tym ku czemu się zwracamy. Zarazem każde z naszych działań jest skutkiem i powoduje skutki, z którymi się utożsamiamy. Zwiększając świadomość chwili i miejsca, w których stoimy, uświadamiamy sobie możliwości i kształtujemy wolę wyboru. Dostrzegamy to, co do danej chwili nas przywiodło i do jakich miejsc umysł się zwraca. Postępujemy z uwagą, która jest podstawą równowagi ciała i umysłu. Równowagi będącej podstawą rozwagi – widzenia prawdy. Im większa zdolność umysłu do sthiti
– bycia w uważnej, nierozproszonej pozycji – tym większa moc postępowania w prawdzie.

Filarami naszego rozwoju w jodze są yamy i niyamy. Dwiema nogami, bez świadomości i stabilności których ciało i umysł podążają dawno wytyczonymi ścieżkami nawyków.

(…) Ten, który się pierwej nie odwrócił od bezmyślności/złego prowadzenia się, którego umysł nie jest spokojny i powściągnięty,
ten nie dojdzie własnego Jestestwa, niezależnie od posiadanej wiedzy.

Słowami Katha Upaniszady (I 2.24) Shankara komentuje Patańjalego ujęcie ashtanga jogi.

II.33 vitarka-bādhane pratipakṣa-bhāvanam 

Wobec myśli (zachowań, reakcji) stojących w sprzeczności z zasadami yam i niyam należy ustawiać się (w równowadze) z pomocą wiedzy/inteligencji rozróżniającej.

 

Za ucieleśnienie prawdy.
Z wdzięcznością/pamięcią

Geecie Iyengar

 

Szczegóły organizacyjne YogaFriends

Zapraszam!

Brak Komentarzy

Odpowiedz