O mnie

O wielu rzeczach przychodzi mi łatwo pisać. Dużo łatwiej, niż mówić. Za wyjątkiem pisania
o sobie. O sobie zarówno nie mówię, jak i nie piszę. Tymczasem powstał blog i jako jego autorka pokazuję siebie. Pod wieloma względami jest to praktyka radykalna.  Skoro blog jest
o jodze, to siłą rzeczy o jodze  w “moim” rozumieniu tj. w rozumieniu jogi przeze mnie-filozofa, mnie-praktykującą, mnie-uczącą, mnie-studiującą zachowania świadomości w każdych okolicznościach.

Dawania wyrazu “sobości” nie da się najwyraźniej uniknąć, tak jak nie da się uniknąć rzeczywistości w ogóle, w szczególe zaś jej wpływu na stan postrzegania. Innymi słowy
“jak jest, każdy widzi”, tyle że nie każdy widzi to samo… Więc choć natura otaczających
i wynikających z nas spraw i zjawisk, a w tym przypadku jogi, jest jedna (choć złożona
i wielowymiarowa), to doświadczenie płynące z jej praktyki  pozostanie “różnoczytelne”
i z natury uzasadniające subiektywność interpretacji.

Jedna z wyjątkowo zajmujących sutr Patańjalego (niepośledniego inspiratora tego przedsięwzięcia ) mówi, że doświadczalna natura rzeczy służy prawdziwemu poznaniu
(tad artha eva dŗśyasyātmā II.21). Czytam, że cokolwiek jest nam z natury dane, pozostaje środkiem do rozróżniania między tym, kim istotowo jesteśmy, a tym, z czym się ku wiecznemu utrapieniu utożsamiamy.  Nie ma przy tym wątpliwości, że to właśnie  z obrazem i poczuciem własnej “sobości” utożsamiamy się najściślej.  Na szczęście, o ile je angażować i ćwiczyć,  wszystkie “moje”, “ja” i “widzimisię” radykalnie się w praktyce przemieniają.
Nie dyktują, nie oceniają, nie wykluczają.

Jeśli na to pozwolić, “ja” służy rozwojowi.

Toteż “ja” pisać będę o jodze, nie przywiązując się zarazem do tego, co o niej myślę… : ) Rzeczowe, otwierające dyskusję komentarze mile widziane.

Z sugestiami  tematów pomocnych lepszemu rozumieniu filozofii, etyki, kulturowego kontekstu, oraz współczesnej recepcji jogi chętnie zapoznam się TUTAJ

Natasza Moszkowicz

Dyplomowana nauczycielka jogi według metody Iyengara®
w stopniu Senior Intermediate I (Level III). Praktykuje od 22 lat.

Poszukująca  z natury. Z wykształcenia filozof i religioznawca.
Absolwentka studiów coachingu&mentoringu, kontynuuje edukację zawodową dla trenerów grupowych w Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie,
oraz studia filozoficzne w ramach programu Yoga Philosophy Applied, Vidya Institute.
Odbywa regularne staże i bierze udział w lekcjach Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Pune, Indie).

Działaczka Komitetu Technicznego i Komisji Certyfikacyjnych
Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
Rzeczniczka i realizatorka reformy systemu szkoleniowo-certyfikacyjnego współpracująca
ze stowarzyszeniami europejskimi w zakresie dobrych praktyk organizacyjnych, komunikacyjnych, oraz standardów dydaktycznych.

Z zamiłowania pisze, tłumaczy, fotografuje, inspiruje do działań twórczych.
Znana w społeczności tłumaczka organizowanych w Polsce warsztatów
i konwencji jogi w metodzie B.K.S. Iyengara.
Współtworzy Krakowski Warsztat Jogi

Uczy stawiających pierwsze kroki na macie, jak i żywo zainteresowanych praktyką wewnętrzną nauczycieli.  Współpracuje mentorsko z kandydatami na nauczycieli.
Prowadzi praktykę szkoleniową i indywidualną. wspierającą terapię medyczną/rehabilitację,
oraz warsztaty Warsztaty Tematyczne w całym kraju.

KWJ + CM-strona001

 

Moi nauczyciele:


Lois Steinberg
Lois Steinberg

Rita Keller
Rita Keller

Geeta Iyengar
Geeta Iyengar