O mnie

O wielu rzeczach przychodzi mi łatwo pisać. Dużo łatwiej, niż mówić. Za wyjątkiem pisania
o sobie. O sobie zarówno nie mówię, jak i nie piszę. Tymczasem powstał blog i jako jego autorka pokazuję siebie. Pod wieloma względami jest to praktyka radykalna.  Skoro blog jest
o jodze, to siłą rzeczy o jodze  w “moim” rozumieniu tj. w rozumieniu jogi przeze mnie-filozofa, mnie-praktykującą, mnie-uczącą, mnie-studiującą zachowania świadomości w każdych okolicznościach.

Dawania wyrazu “sobości” nie da się najwyraźniej uniknąć, tak jak nie da się uniknąć rzeczywistości w ogóle, w szczególe zaś jej wpływu na stan postrzegania. Innymi słowy
“jak jest, każdy widzi”, tyle że nie każdy widzi to samo… Więc choć natura otaczających
i wynikających z nas spraw i zjawisk, a w tym przypadku jogi, jest jedna (choć złożona
i wielowymiarowa), to doświadczenie płynące z jej praktyki  pozostanie “różnoczytelne”
i z natury uzasadniające subiektywność interpretacji.

Jedna z wyjątkowo zajmujących sutr Patańjalego (niepośledniego inspiratora tego przedsięwzięcia ) mówi, że doświadczalna natura rzeczy służy prawdziwemu poznaniu
(tad artha eva dŗśyasyātmā II.21). Czytam, że cokolwiek jest nam z natury dane, pozostaje środkiem do rozróżniania między tym, kim istotowo jesteśmy, a tym, z czym się ku wiecznemu utrapieniu utożsamiamy.  Nie ma przy tym wątpliwości, że to właśnie  z obrazem i poczuciem własnej “sobości” utożsamiamy się najściślej.  Na szczęście, o ile je angażować i ćwiczyć,  wszystkie “moje”, “ja” i “widzimisię” radykalnie się w praktyce przemieniają.
Nie dyktują, nie oceniają, nie wykluczają.

Jeśli na to pozwolić, “ja” służy rozwojowi.

Toteż “ja” pisać będę o jodze, nie przywiązując się zarazem do tego, co o niej myślę… : ) Rzeczowe, otwierające dyskusję komentarze mile widziane.

Z sugestiami  tematów pomocnych lepszemu rozumieniu filozofii, etyki, kulturowego kontekstu, oraz współczesnej recepcji jogi chętnie zapoznam się TUTAJ

Natasza Moszkowicz

Dyplomowana nauczycielka jogi według metody Iyengara®
w stopniu Senior Intermediate I. Praktykuje od 21 lat.
Poszukująca  z natury. Z wykształcenia filozof i religioznawca.
Z zamiłowania pisze, tłumaczy, fotografuje, inspiruje, organizuje, powołuje…
Współtworzy Krakowski Warsztat Jogi, w ramach którego prowadzi Nauczycielski Program Szkoleniowy, Warsztaty Tematyczne i  coroczne Wyprawy z Jogą do Indii.
Tłumaczy organizowane w Polsce konwencje
z nauczycielami o międzynarodowej renomie.
Studiuje regularnie w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Pune, Indie),
oraz pod okiem nauczycieli stopnia Advanced.
Działaczka Komitetu Technicznego i egzaminator
Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Uczy zarówno stawiających pierwsze kroki na macie
(znajdując we wprowadzaniu do praktyki szczególne upodobanie), jak i nauczycieli.
Prowadzi także praktykę indywidualną wspierającą terapię medyczną/rehabilitację.

KWJ + CM-strona001

 

Moi nauczyciele:


Lois Steinberg
Lois Steinberg

Rita Keller
Rita Keller

Carrie Owerko
Carrie Owerko

Geeta Iyengar
Geeta Iyengar